II-й съезд офтальмологов Республики Таджикистан

II-й съезд офтальмологов Республики Таджикистан Программа Душанбе 22 июня 2023

 

II-й съезд офтальмологов Республики Таджикистан.

22 июня 2023 года.

Место проведения г. Душанбе, Большой конференц-зал Государственного образовательного учреждения, ГОУ Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино.

Программа.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан имеет честь любезно пригласить Вас принять участие в работе  II-го Съезда офтальмологов Республики Таджикистан с международным участием на тему Актуальные проблемы глаукомы в Таджикистане, который  будет проходить в городе Душанбе Республики Таджикистан.

Распоряжение  Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 10 марта 2023 года, за №159 «О Плане проведения научных конференций, симпозиумов, съездов и семинаров в Республике Таджикистан на 2023 год», пункт 7 «О проведении II-го съезда офтальмологов Республики Таджикистан с международным участием».

Открытие II-го съезда офтальмологов Республики Таджикистан (с международным участием) состоится 22 июня 2023 года, в 09.00 в Государственном образовательном учреждении (ГОУ) Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино.

Выставка лекарственных средств, современного оборудования, основных достижений отрасли, специализированных изданий и изделий медицинского назначения будет работать с 07.30 в холле Государственного образовательного учреждения (ГОУ) Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино.

Дата проведения: 22 июня 2023 года в 9 часов утра. Начало регистрации делегатов и участников съезда: в 07:30

С уважением, Организационный комитет.


Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон бо камоли эњтиром Шуморо љињати иштирок дар II-юмин Анљумани офталмологњои Љумњурии Тољикистон (бо иштироки байналмилалї) бахшида ба Масъалаҳои мубрами глаукома дар Тоҷикистон, ки дар шаҳри Душанбеи Љумњурии Тољикистон баргузор мегардад,  даъват менамояд.

Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз 10 марти соли 2023 таҳти № 159дар бораи  «Наќшаи гузаронидани машваратњои илмї ва илмию техникї, конфронсњо, симпозиумњо, анљуманњо ва семинарњо дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2023», банди 7 «Оид ба гузаронидани II-юмин Анљумани офталмологњои Љумњурии Тољикистон (бо иштироки байналмилалї) бахшида ба «Масъалаҳои мубрами глаукома дар Тоҷикистон».

Ифтитоҳи II - юмин Анљумани офталмологњои Љумњурии Тољикистон бо иштироки байналмилалї  дар таърихи 22 июни соли 2023 дар соати 09.00 дар Муассисаи лавлатии таълимии (МДТ) «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абўалӣ ибни Сино» баргузор мегардад.

Намоишгоҳи маводҳои доруворӣ, таљҳизоти муосир, дастовардҳои асосии соҳа, адабиёти махсусгардонидашуда ва маҳсулотҳои таъиноти тиббӣ аз соати 07.30 дар толори Муассисаи лавлатии таълимии (МДТ) «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абўалӣ ибни Сино» фаъолият мекунад.

Макони баргузорӣ: ш. Душанбе, толори калони конфронсии Муассисаи лавлатии таълимии (МДТ) «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абўалӣ ибни Сино».

Санаи баргузорӣ: 22 июни соли 2023. Бақайдгирии вакилон ва иштирокчиёни анчуман: 22 июни соли 2023, аз соати 07.30

Бо эҳтиром, Кумитаи тадорукот.


The Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan has the honor to kindly invite you to participate in the II Congress of Ophthalmologists of the Republic of Tajikistan with international participation on the topic Actual problems of glaucoma in Tajikistan, which will be held in Dushanbe city of the Republic of Tajikistan.

Order of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan dated March 10, 2023, No. 159 “On the Plan for holding scientific conferences, symposiums, congresses and seminars in Republic of Tajikistan for 2023”, point 7 "On holding the II Congress of Ophthalmologists of the Republic Tajikistan with international participation».

Opening ceremony of the II Congress of Ophthalmologists of the Republic of Tajikistan (with international participation) will be held on June, 22, 2023, at 09:00 am, at the State Educational Institution (SEI) "Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino".

The exhibition of pharmacological goods and modern equipment, the main achievements of the industry, scientific publications and medical devices will be open from 07.30 in the lobby of the State Educational Institution (SEI) "Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino".

Location: Dushanbe, the Conference Hall "Avicenna Tajik State Medical University".

Date: June 22, 2023 at 9 am. Registration starts - at 07:30

Yours faithfully, Organizing committee.


Смотри на портале Орган зрения Календарь Конференции по офтальмологии 2023 года.